Politica de confidentialitate

Politica privind confidențialitatea

Suntem foarte încântați de interesul față de compania noastră. Protecția datelor reprezintă un aspect deosebit de important pentru managementul Schwank GmbH. Utilizarea paginii web a Schwank GmbH este posibilă în general fără furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă un subiect al datelor dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei noastre prin intermediul paginii noastre web, pot fi solicitate date cu caracter personal. Dacă este necesară procesarea datelor cu caracter personal și nu există un temei legal pentru o astfel de procesare, solicităm întotdeauna permisiunea subiectului datelor.

 

Procesarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al subiectului datelor, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (DS-GVO) și în conformitate cu prevederile locale specifice țării privind protecția datelor aplicabile pentru Schwank GmbH. Prin această politică privind confidențialitate, compania noastră dorește să informeze publicul cu privire la tipul, domeniul și scopul informațiilor personale pe care le colectăm, utilizăm și procesăm. În plus, subiecții datelor vor fi informați cu privire la drepturile lor în baza acestei politici de confidențialitate.

 

Schwank GmbH, în calitate de responsabil pentru procesarea datelor, a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel maxim de protecție a datelor cu caracter personal procesate prin intermediul acestei pagini web. Cu toate acestea, transmiterea datelor prin internet poate fi în general vulnerabilă din punct de vedere a securității, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, toți subiecții datelor sunt liberi să ne transmită datele cu caracter personal prin alte metode alternative, de exemplu, prin telefon.

 

1. Definiții

Politica de confidențialitate Schwank GmbH se bazează pe terminologia utilizată de către autoritatea europeană pentru directive și regulamente în momentul publicării Regulamentului general privind protecția datelor (DS-GVO). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles pentru public, dar și pentru clienții noștri și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

În această politică de confidențialitate utilizăm următorii termeni, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „ subiectul datelor“). O persoană fizică este considerată a fi identificabilă dacă poate fi identificată,  în mod direct sau indirect, în special, prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, datele de localizare, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

b) Subiectul datelor

Subiectul datelor este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, a căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date.

c) Procesare

Procesarea înseamnă orice proces, cu sau fără ajutorul procedurilor automate, sau serii de astfel de operațiuni legate de datele cu caracter personal, cum ar fi obținerea datelor, colectarea, organizarea, sortarea, depozitare, actualizarea sau modificarea, citirea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea prin transmiterea de date, difuzare sau altă formă de furnizare, armonizare sau asociere, restricție, ștergere sau anulare.

 d) Restricționarea procesării

 Restricționarea procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal arhivate cu scopul de a limita procesarea acestora pe viitor.

 e) Profilarea

 Profilarea înseamnă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor informații cu caracter personal, în scopul de a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințele personale, interesele, bonitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației acelei persoane fizice.

 f) Pseudonimizarea

 Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date, fără a fi nevoie de informații suplimentare, cu condiția ca astfel de informații suplimentare să fie păstrate separat și supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificată sau identificabilă.

 g) Operatorul sau operatorul de date

 Operatorul sau operatorul de date este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituția sau o altă entitate care, singură sau împreună cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite prin dreptul Uniunii sau legislația națională.

 h) Procesatorul de date

 Procesatorul de date este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, facilitate sau o altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 i) Destinatarul datelor

 Un destinatar al datelor este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, o instituție sau altă entitate cărora le sunt divulgate date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația națională în legătură cu o solicitare de investigație specială nu sunt considerate destinatari ai datelor.

 j) Terțe părți

 Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, instituție sau o entitate, alta decât subiectul datelor, operatorul, procesatorul și acele persoane autorizate sub responsabilitatea directă a operatorului sau a procesatorului să prelucreze datele cu caracter personal.

 k) Consimțământ

 Consimțământul este orice declarație de intenție dată în mod voluntar, într-un mod informat și fără ambiguități de către subiectul datelor pentru situația respectivă, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni afirmative clare, prin care subiectul datelor indică faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale.

  

2. Numele și adresa operatorului datelor

 Operatorul de date astfel cum este definit de Regulamentul general privind protecția datelor, alte legi în domeniul protecției datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte prevederi în domeniul protecției datelor este:

Schwank Srl

 Bd. 9 Mai nr. 21,

bl. B11/43-4462

Piatra-Neamt 510127

Tel.: +40-[0]233 232 422

E-mail: info(at)schwank.ro

Pagina web: www.schwank.de · www.schwank.info · www.schwank-gmbh.de

 

3. Cookies

Paginile web ale Schwank GmbH utilizează cookies. Cookies sunt fișiere text care se instalează și se salvează pe sistemul unui computer prin intermediul unui browser de internet.

Multe pagini web și servere utilizează cookies. Multe cookies conțint un așa-numit cookie ID. Un cookie ID este un identificator unic al cookie-ului. Acesta este alcătuit dintr-o serie de caractere cu ajutorul cărora paginile de internet și serverele pot fi alocate unui browser de internet specific unde s-a salvat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor web și serverelor vizitate să facă diferența între browserul individual al subiectului datelor și browserele de internet care conțin alte cookies. Un anumit browser web poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin folosirea cookie-urilor, Schwank GmbH poate oferi utilizatorilor acestei pagini servicii mai prietenoase cu utilizatorul, lucru care nu ar fi posibil fără instalarea cookies-urilor.

 Prin folosirea cookies-urilor, informațiile și serviciile de pe paginile noastre web pot fi optimizate în beneficiul utilizatorului. Cookies ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii paginii noastre web. Scopul acestei recunoașteri este să simplificăm utilizarea paginii noastre de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unei pagini de internet care folosește cookies nu trebuie să reintroducă datele de fiecare dată când vizitează pagina web, deoarece acest lucru este asigurat de pagina web și de cookie salvat în sistemul computerului utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își amintește articolele pe care clientul le-a așezat în coșul virtual de cumpărături cu ajutorul cookie-ului.

 Subiectul datelor poate preveni utilizarea cookies pe pagina noastră web în orice moment modificând setarea respectivă în browserul de internet utilizat, refuzând astfel definitiv instalarea cookies-urilor. În plus, cookies-urile deja instalate pot și șterse în orice moment cu ajutorul browserului de internet sau a altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele web comune. Dacă subiectul datelor dezactivează instalarea cookies-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile paginii noastre web să fie utilizabile la capacitate maximă.

  

4. Colectarea datelor și informațiilor generale

 Pagina web chwank GmbH colectează o serie de date și informații generale de fiecare dacă când pagina web este accesată de un subiect de date sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele informații: (1) tipurile browserelor și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare utilizate de sistemul care accesează pagina, (3) pagina de internet de la care sistemul care accesează ajunge pe pagina noastră web (așa-numiții referenți), (4) subpaginile care pot fi accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe pagina noastră web, (5) data și ora accesării paginii web, (6) adresa de protocol a internetului (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului care accesează și (8) alte date și informații similare utilizate pentru protecție în caz de atacuri asupra sistemelor noastre informatice.

 La utilizarea datelor și informațiilor generale, Schwank GmbH nu formulează concluzii cu privire la subiectul datelor.  Aceste informații sunt însă necesare pentru (1) furnizarea corectă a conținutului paginii noastre web, (2) optimizarea conținutului paginii noastre web și a anunțurilor sale publicitare, (3) asigurarea funcționării continue a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei paginii noastre web, precum și pentru (4) furnizarea către organele legislative a informațiilor necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Schwank GmbH evaluează în mod anonim datele și informațiile colectate atât în scopuri statistice, cât și cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor în cadrul companiei noastre, pentru a asigura în final cel mai bun nivel posibil de protecție pentru datele cu caracter personal procesate de noi. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverelor sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de un subiect de date.

  

5. Abonarea la Newsletter-ul nostru

 Pe pagina web a Schwank GmbH, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la newsletterul companiei noastre. Datele cu caracter personal transmise către operatorul de date la abonarea la newsletter pot fi vizualizate pe masca de intrare utilizată în acest scop.

 Schwank GmbH își informează în mod regulat clienții și partenerii de afaceri, prin intermediul unui newsletter, cu privire la ofertele companiei. Newsletterul companiei noastre poate fi primit de subiectul datelor doar dacă (1) subiectul datelor are o adresă de e-mail valabilă și (2) subiectul datelor se abonează la newsletter. În scopuri legale, se va trimit un e-mail de confirmare folosind procedura double-opt-in la adresa introdusă de subiectul datelor pentru prima dată pentru trimiterea newsletterului. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă titularul adresei de e-mail în calitate de subiect al datelor, a autorizat de fapt primirea newsletter-ului.

 La abonarea la newsletter, vom salva de asemenea adresa IP a sistemului computerului utilizat de subiectul de date la momentul abonării, precum și data și ora abonării, conform datelor transmise de furnizorul de servicii de internet (ISP). Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (eventuala) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unui subiect de date ulterior, fapt care servește așadar pentru protecția legală a operatorului de date.

 Datele cu caracter personal colectate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi utilizate exclusiv pentru a trimite newsletter-ul nostru. Persoanele abonate la newsletter pot fi informate prin e-mail, de asemenea dacă acest lucru este necesar pentru procesarea serviciului de newsletter sau a abonării, cum ar fi, de exemplu, în cazul modificărilor la newsletter sau a modificărilor tehnice. Datele cu caracter personal colectate în cadrul serviciului de newsletter nu vor fi divulgate terților. Abonarea la newsletter-ul nostru poate fi anulată în orice moment de subiectul datelor. Consimțământul de stocare a datelor cu caracter personal pe care subiectul datelor ni le-a furnizat pentru trimiterea e-mailului poate fi retras în orice moment. Pentru retragerea consimțământului există un link corespunzător în fiecare newsletter. De asemenea, este posibilă dezabonarea de la newsletter în orice moment direct pe pagina web a operatorului sau informarea operatorului în alt mod.

 

 6. Urmărirea newsletterelor

 Newsletterele Schwank GmbH conțin așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este o imagine în miniatură încorporată în astfel de e-mailuri trimite în format HTML pentru a activa înregistrarea fișierelor jurnal și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite evaluarea statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Cu ajutorul pixelului de urmărire încorporat, Schwank GmbH poate detecta dacă și când un e-mail a fost deschis de un subiect de date și care linkuri din e-mail au fost selectate de subiectul datelor.

 Astfel de date cu caracter personal colectate cu ajutorul pixelilor de urmărire conținuți în newslettere vor fi stocate și evaluate de operatorul de date pentru a optimiza transmiterea de newsletter-uri și pentru a adapta mai bine conținutul viitoarelor newsletter-uri la interesele subiectului datelor. Aceste date cu caracter personal nu vor fi divulgate terților. Subiecții datelor au dreptul de a revoca în orice moment declarația separată de consimțământ acordată prin procedura double-opt-in. După revocare, aceste date cu caracter personal vor și șterse de către operator. Schwank GmbH consideră în mod automat o anulare a primirii newsletterului ca pe o revocare.

  

7. Contactul prin intermediul paginii web

 Conform prevederilor legale, pagina web Schwank GmbH conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală pentru așa-numita poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal furnizate de subiectul datelor vor fi salvate automat. Astfel de date cu caracter personal, transmise în mod voluntar de subiectul datelor către operator, sunt salvate în scopul procesării sau contactării subiectului datelor. Aceste date cu caracter personal nu vor fi divulgate terților.

  

8. Ștergerea și blocarea de rutină a datelot cu caracter personal

 Operatorul va procesa și stoca datele cu caracter personal ale subiectului datelor doar pe perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau, dacă este cazul, conform prevederilor directivelor europene și autorității de reglementare sau ale altor legislatori în cadrul legilor sau reglementărilor aplicabile pentru operator.

 Dacă scopul stocării datelor nu este aplicabil sau dacă perioada de stocare prevăzută de directivele europene și autoritatea de reglementare sau alți legislatori expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse prin proceduri de rutină conform prevederilor statutare.

  

9. Drepturile subiectului datelor

 a) Dreptul la confirmare

 Toți subiecții datelor au dreptul garantat de de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a solicita o confirmare din partea operatorului cu privire la procesarea datelor sale cu caracter personal. Dacă un subiect de date dorește să își exercite acest drept la confirmare, poate contacta în orice moment personalul operatorului de date.

 b) Dreptul la informare

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, dreptul garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a obține în orice moment de la operatorul de date gratuit informații cu privire la datele cu caracter personal stocate despre ei și o copie a acestor informații. În plus, de directivele europene și autoritatea de reglementare a acordat subiecților datelor acces la următoarele informații:

 • Scopurile procesării
 • Categoriile de date cu caracter personal procesate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor în state terțe sau organizații internaționale
 • Dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile pentru stabilirea duratei
 • Dreptul existent la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi vizează sau la restricționarea procesării de către operatorul datelor sau dreptul de a obiecta împotriva unei astfel de procesări
 • Dreptul existent de a se adresa autorității de reglementare
 • Dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de subiectul datelor: Toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor
 •  Existența deciziilor automate, inclusiv profilarea conform secțiunii 22 (1) și (4) din DS-GVO (Regulamentul General privind Protecția Datelor) și – cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și scopul și impactul vizat al acestei procesări asupra subiectului datelor.

  În plus, subiectul datelor are drept de acces la informații privind transmiterea datelor cu caracter personal către un terț sau o organizație internațională. În acest caz, subiectul datelor are, de asemenea, dreptul de a obține informații privind garanțiile adecvate legate de datele transmise.

 Dacă un subiect de date dorește să își exercite acest drept la informare, poate contacta în orice moment personalul operatorului de date.

 c) Dreptul la rectificare

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a solicita rectificarea imediată a eventualelor date cu caracter personal incorecte cu privire la ei. În plus, subiectul datelor are dreptul de a solicita, pentru scopurile procesării, completarea datelor incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații de completare.

 Dacă un subiect de date dorește să își exercite acest drept la rectificare, poate contacta în orice moment personalul operatorului de date.

 d) Dreptul la ștergere (Dreptul la ștergerea datelor)

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a solicita operatorului să șteargă imediat datele lor cu caracter personal, cu condiția să existe unul din următoarele motive și procesarea să nu fie necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate sau au fost procesate în scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
 • Subiectul datelor retrage consimțământul pe care se bazează procesarea, conform secțiunii  6 (1) (a) din DS-GVO (Regulamentul General privind Protecția Datelor) sau secțiunii 9 (2) (a) din DS-GVO, nemaiexistând nicio altă bază legală pentru procesare.
 • Subiectul datelor contestă procesarea conform secțiunii  21 (1) DS-GVO, și nu există motive legitime pentru procesare, sau subiectul datelor contestă procesarea conform secțiunii 21 (2) DS-GVO.
 • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația Uniunii sau legislația națională aplicabilă pentru operatorul de date.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu servicii de societăți de informații oferite conform secțiunii 8 (1) DS-GVO.

 Dacă se aplică unul sau mai multe din motivele de mai sus și un subiect de date dorește să inițieze ștergerea datelor cu caracter personal stocate la Schwank GmbH, acesta poate contacta în orice moment personalul operatorului de date. Personalul Schwank GmbH poate dispune punerea imediată în aplicare a cererii de ștergere.

 Dacă datele cu caracter personal au fost făcute publice de către Schwank GmbH și compania noastră este obligată să șteargă datele cu caracter personal în calitate de operator responsabil conform secțiunii 17 (1) DS-GVO, Schwank GmbH va lua măsurile adecvate, ținînd cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare ale unor astfel de măsuri, inclusiv natura tehnică, să informeze alți operatori de date care procesează datele cu caracter personal publicate că subiectul le-a solicitat să șteargă orice link către astfel de date cu caracter personal sau orice copii sau multiplicări ale acestor date cu caracter personal, dacă procesarea nu este necesară. Un membru al personalului Schwank GmbH va dispune măsurile necesare în fiecare caz în parte.

 e) Dreptul la restricționarea procesării

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a solicita operatorului restricționarea procesării datelor dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 •  Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de subiectul datelor pe o perioadă de timp care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
 • Procesarea este ilegală, subiectul datelor refuză ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile procesării, dar subiectul datelor solicită datele pentru evaluarea, exercitarea sau protejarea drepturilor legale.
 • Subiectul datelor a completat o contestație împotriva procesării conform secțiunii 21 (1) DS-GVO și nu este clar încă dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează față de cele ale subiectului datelor.

 Dacă este îndeplinită una din condițiile de mai sus și un subiect al datelor dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Schwank GmbH, acesta poate contacta în orice moment personalul operatorului de date. Un membru al personalului Schwank GmbH va iniția restricționarea procesării.

 f) Dreptul la portabilitatea datelor

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a obține datele cu caracter personal care îi vizează și pe care operatorul le-a primit de la ei, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit cu ajutorul mijloacelor informatice. De asemenea, aceștia au dreptul de a transfera aceste date altui operator, fără a fi împiedicați de operatorul care a primit inițial datele cu caracter personal, cu condiția ca procesul să se bazeze pe consimțământul conform secțiunii 6 (1) (a) din DS-GVO sau secțiunii 9 (2) (a) din DS-GVO sau pe un contract conform articolului 6 (1) (b) din DS-GVO și procesarea să se efectueze prin procese automate, cu excepția cazului în care procesarea este necesară pentru realizarea unei sarcini de interes public sau în exercițiul autorității publice, care a fost atribuit de către operator.

 În plus, în exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor conform secțiunii 20 (1) din DS-GVO, subiectul datelor are dreptul de a obține transferul datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic și nu afectează drepturile și libertățile altora.

 Pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, subiectul datelor poate contacta în orice moment personalul Schwank GmbH.

 g) Dreptul de a formula obiecții

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea în orice moment și din orice motive generate în situația lor specifică, dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a formula obiecție împotriva procesării datelor lor  cu caracter personal care au fost procesate conform secțiunii 6 (1) (e) sau (f) din DS-GVO. Această regulă se aplică și pentru profilarea bazată pe aceste date furnizate.

 Schwank GmbH nu va mai procesa date cu caracter personal în cazul unei obiecții, decât dacă putem dovedi motive legitime convingătoare pentru procesare care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile subiectului datelor sau procesarea se face în scopul solicitării, exercitării și apărării drepturilor legale.

 Dacă Schwank GmbH procesează date cu caracter personal pentru a opera corespondență directă, subiectul datelor are dreptul de a contesta în orice moment procesarea datelor lor cu caracter personal în scopul unor astfel de campanii publicitare. Această clauză se aplică și pentru profilare, dacă este asociată cu astfel de corespondență directă. Dacă subiectul datelor contestă folosirea de către Schwank GmbH în scopuri de marketing prin corespondență directă, Schwank GmbH nu va mai procesa datele cu caracter personal în aceste scopuri.

 În plus, subiectul datelor are dreptul, din motive ce țin de situația sa specifică, de a contesta procesarea datelor cu caracter personal care îi vizează de către Schwank GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform secțiunii 89 (1) din DS-GVO, dacă o astfel de procesare nu este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public.

Dacă un subiect de date dorește să își exercite acest drept de a formula obiecții, poate contacta în orice moment personalul GmbH  sau angajații acestuia.

Subiectul datelor este, de asemenea, liber în contextul utilizării serviciilor societăților de informații, prin derogare de la Directiva 2002/58 / CE, să își exercite dreptul de a formula obiecție prin intermediul procedurilor automate, folosind specificațiile tehnice.

h) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea

 Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a nu se supune unei decizii bazate doar pe procesarea automată – inclusiv profilarea – care are asupra lor un efect juridic sau care îi afectează în mod similar, cu condiția ca decizia (1) să nu fie solicitată pentru finalizarea sau executarea unui acord încheiat între subiectul datelor și operator, sau (2) să fie permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre aplicabilă în cazul subiectului și ca legislația să fie adecvată pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale subiectului datelor, sau (3) să se bazeze pe consimțământul explicit al subiectului datelor.

 Dacă decizia este (1) solicitată pentru finalizarea sau executarea unui acord încheiat între subiectul datelor și operator, sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al subiectului datelor, Schwank GmbH va adopta măsurile necesare pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale subiectului datelor, incluzând cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, de a-și exprima poziția și de a contesta decizia.

Dacă subiectul datelor dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, poate contacta în orice moment personalul operatorului.

i) Dreptul de a revoca un consimțământ privind protecția datelor

Toți subiecții datelor ale căror date cu caracter personal sunt procesate vor avea dreptul, garantat de directivele europene și de autoritatea de reglementare, de a revoca în orice moment consimțâmântul de procesare a datelor cu caracter personal.

Dacă un subiect de date dorește să își exercite acest drept de a formula obiecții, poate contacta în orice moment personalul operatorului.

 

10. Protecția datelor în aplicații în în timpul procesului de aplicare

Operatorul de date colectează și procesează datele cu caracter personal ale aplicanților în scopul procesării aplicațiilor. Procesarea se poate face și în format electronic. Aceasta este situația mai ales când un candidat trimite operatorului documentele aferente aplicației prin mijloace electronice, de exemplu, prin e-mail sau printr-un formular online disponibil pe pagina web. Dacă operatorul încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise vor fi stocate în scopul contractului de muncă în conformitate cu prevederile legale. Dacă operatorul nu încheie niciun contract de angajare cu canditatul, documentele aplicației vor fi șterse automat în termen de două luni de la anunțarea deciziei de respingere, exceptând cazul în care ștergerea afectează alte interese legitime ale operatorului. Un alt interes legitim în acest sens, de exemplu, este obligația de a furniza dovezi conform Legii privind egalitatea de șanse (AGG).

 

11. Politica de confidențialitatea pentru aplicație și utilizarea Google Analytics (cu funcția de anonimizare)

Operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare) pe această pagină web. Google Analytics este un serviciu de analiză online. Analiza web înseamnă achiziția, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor pe paginile web. Printre alte lucruri, un serviciu de analiză web colectează date privind pagina web de pe care un subiect de date a ajuns pe altă pagină (așa-numiții referenți), subpaginile care au fost accesate sau cât de frecvent și pentru ce perioadă a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea unei pagini web și pentru analiza costuri-beneficii a anunțurilor publicitare de pe internet.

Compania operatoare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Operatorul utilizează în plus „_gat._anonymizeIp" pentru analiza web prin intermediul Google Analytics. Astfel, adresa IP a accesului la internet a subiectului datelor va fi scurtată și anonimizată de Google dacă accesul pe pagina noastră se face dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul a componentei Google Analytics este să analizeze fluxurile de vizitatori de pe pagina noastră web. Printre alte lucruri, Google utilizează datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea paginii noastre web, pentru compilarea rapoartelor online pentru noi care prezintă activitățile de pe pagina noastră web și pentru a furniza alte servicii privind utilizarea paginii noastre web.

Google Analytics utilizează un cookie pe sistemul informatic al subiectului datelor. S-a explicat deja mai sus ce sunt cookies. Prin folosirea acestui cookie, Google poate analiza utilizarea paginii noastre web. De fiecare dată când este accesată una din paginile noastre web care este operată de operator și conține o componentă integrată Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul informatic al subiectului datelor este inițiat automat de componenta respectivă Google Analytics pentru a transmite date către Google pentru analize online. Ca parte din acest proces tehnic, Google va obține date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a subiectului datelor, date folosite, printre altele, de Google pentru a identifica originea vizitatorilor și clicurile și ulterior pentru a permite facturarea unui comision.

Cookie salvează informații identificabile cu privire la persoană, cum ar fi ora accesării, locația de la care s-a produs accesarea, frecvența vizitelor subiectului datelor pe pagina noastră web. În timpul fiecărei vizite pe pagina noastră web, se transmit către Google în Statele Unite ale Americii informații personale, inclusiv adresa IP a conexiunii de internet utilizată de subiectul datelor. Aceste informații personale sunt salvate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite terților aceste date cu caracter personal colectate prin procesul tehnic.

Subiectul datelor poate preveni instalarea cookies de către pagina noastră web, conform indicațiilor de mai sus, în orice moment prin setarea respectivă a browserului de interent utilizat, refuzând astfel permanent instalarea cookies-urilor. O astfel de setare a browserului de internet ar împiedica, de asemenea, Google să instaleze un cookie pe sistemul informatic al subiectului datelor. În plus, un cookie deja instalat de Google Analytics poate fi șters în orice moment folosind browserul de internet sau alte programe software.

Totodată, subiectul datelor are opțiunea de a contesta și de a preveni colectarea datelor generate de Google Analytics pentru utilizarea acestei pagini web și procesare acestor date de către Google. În acest scop, subiectul datelor trebuie să descarce și să instaleze o funcție add-on pentru browser accesând linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest add-on pentru browser informează Google Analytics prin intermediul JavaScript că nu se pot transmite date și informații despre vizitele pe pagina web către Google Analytics. Instalarea funcției add-on pentru browser este considerată de Google ca o obiecție. Dacă sistemul informatic al subiectului datelor este ulterior șters, reformatat sau reinstalat, subiectul datelor trebuie să reinstaleze funcția add-on pentru browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă funcția add-on pentru browser este dezinstalată sau dezactivată de subiectul datelor sau orice altă persoană în sfera lor de control, funcția add-on pentru browser poate fi reinstalată sau reactivată.

Mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate Google sunt disponibile pe pagina https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ și pe pagina www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat mai în detaliu pe pagina://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

12. Temeiul legal al procesării

Secțiunea 6 I lit. a DS-GVO constituie pentru compania noastră temeiul legal pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop al procesării. Dacă procesarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a executa un contract la care subiectul datelor este parte contractantă, ca de exemplu în operațiunile de procesare necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea altor servicii sau compensații, procesarea se va baza pe secțiunea 6 I lit. b DS-GVO. Aceeași clauză se aplică și pentru operațiunile de procesare necesare pentru a efectua măsuri precontractuale, de exemplu în caz de sondaje privind produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră se supune unei obligații legale care necesită procesarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiiloor fiscale, procesarea va baza pe secțiunea 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, procesarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a a proteja interesele vitale ale subiectului datelor sau ale unei alte persoane fizice. Aceasta ar fi, de exemplu, situația dacă un vizitator din incinta companiei noastre ar fi rănit și trebuie să se comunice unui medic, spital sau unui terț numele, vârsta, asigurarea de sănătate sau alte informații vitale. Atunci , procesarea s-ar baza pe secțiunea 6 I lit. d DS-GVO. În final, operațiunile de procesare pot fi bazate pe secțiunea 6 I lit. f DS-GVO. Acesta este temeiul legal pentru operațiunile de procesare care nu sunt acoperite de bazele legale susmenționate, dacă procesarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unui terț, exceptând cazul în care prevalează interesele, drepturile și libertățile  fundamenale ale subiectului datelor. Aceste operațiuni de procesare sunt permise în special deoarece au fost prevăzute de autoritatea legislativă europeană. În această privință se consideră că se poate presupune că există un interes legitim dacă subiectul datelor este un client al operatorului (considerentul 47, clauza 2, DS-GVO).

 

13. Interesele autorizate privind procesarea urmărite de operator sau de un terț

Dacă procesarea datelor cu caracter personal se bazează pe secțiunea 6 I lit. f DS-GVO, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în beneficiul tuturor angajaților și asociaților noștri.

  

14. Durata pentru care sunt salvate datele cu caracter personal

Criteriul privind durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de arhivare prevăzută prin lege. După acest termen limită, datele respective vor fi șterse prin proceduri de rutină, dacă nu mai sunt necesare pentru a executa sau încheia un contract.

  

15. Prevederile legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea de încheiere a contractului; obligația subiectului datelor de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale refuzului de a furniza datele

Atragem atenția asupra faptului că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial cerută prin lege (de exemplu, legislația fiscală) sau poate fi rezultatul înțelegerilor contractuale (de exemplu, detaliile contractorului). Uneori poate fi necesar pentru încheierea unui contract ca subiectul datelor să ne furnizeze date cu caracter personal pe care trebuie să le procesăm ulterior. De exemplu, subiectul datelor este rugat să ne furnizeze informații personale atunci când încheie un contract cu compania noastră. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal ar însemna imposibilitatea de a încheia contractul cu subiectul datelor. Înainte ca subiectul datelor să ne furnizeze orice fel de informații personale, subiectul datelor trebuie să contacteze unul din angajații noștri. Angajatul nostru va informa subiectul datelor în mod individual dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obbligația de furnizare a datelor cu caracter personal și care sunt consecințele refuzului de a furniza datele.

 

16. Existența unui proces de decizie automată

În calitate de companie responsabilă, nu aplicăm procesul de decizie automată sau profilare automată.

Această politică de confidențialitate a fost oferită de generatorul de politică de confidențialitate al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Societatea germană pentru protecția datelor), care acționează ca Ofițer extern pentru protecția datelor din Köln în cooperare cu avocatul Christian Solmecke specializat în dreptul privind protecția datelor, cu sediul în Köln.

 

 

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

SERVICIU

CALCULATOR DE ENERGIE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK